RSU A. Wahab Sjahranie

slider4 Jl. Palang Merah Indonesia
Samarinda